No-show vergoeding


Dokter Huygen is gerechtigd een onkostenvergoeding in rekening te brengen van 15 euro indien een patient niet verschijnt op het afgesproken consult zonder afmelding van te voren.
Dit bedrag is niet declarabel bij de zorgverzekeraar.