Briefje van de Huisarts en Weigeringsbriefje: 

Heeft u een Briefje van de Huisarts nodig, kijk dan op deze site  Briefje van de Huisarts

Voor uitleg over een Weigeringsbriefje kijkt U op site van de KNMG of Artsennet bij  weigeringsbriefje